PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Bu eğitim, hayat yolculuğunuzda karşılaştığınız engelleri, problemleri doğru analiz ederek, düşünce ve davranışlarınızın farkına vararak , etkin çözüm yolları bulmanıza yardımcı olacak yöntemler konusunda farkındalık

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Bu eğitim, hayat yolculuğunuzda karşılaştığınız engelleri, problemleri doğru analiz ederek, düşünce ve davranışlarınızın farkına vararak , etkin çözüm yolları bulmanıza yardımcı olacak yöntemler konusunda farkındalık

13.02.2020

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Bu eğitim, hayat yolculuğunuzda karşılaştığınız engelleri, problemleri doğru analiz ederek, düşünce ve davranışlarınızın farkına vararak , etkin çözüm yolları bulmanıza yardımcı olacak yöntemler konusunda farkındalık oluşturmayı hedefler.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-Problem nedir?

-Problemi doğru analiz etme

-Süreç iyileştirme

-Başarı için sonuç odaklılık

-Olumlu düşünme

-Başarıya yönelik davranış geliştirme

 -Problem çözme teknikleri

-Beyin fırtınası

-Balık kılçığı yöntemi

-Swot analizi

-5N 1K tekniği

- Yaratıcı Problem Çözme

-Çoklu bakış açısı geliştirme

- 6 şapkalı düşünme tekniği

-Neden neden tarzı düşünme

 

NEDEN PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİNE KATILMALIYIM?

 

Hepimizin bu hayatta hedefleri var. Ancak bu hedef yolculuğunda işlerimizi yaparken ya da özel hayatımızda sürekli birtakım engellemeler ve problemlerle karşılaşıyoruz. Bu problemlere bakış açımız, onları doğru analiz edişimiz, süreçlerde nasıl bir düşünce yapısına duygu sürecine ve davranışlara sahip olduğumuz aslında tamamen sonuçlarımızı değiştiriyor ve dönüştürüyor.

   Problemin varlığı demek aslında hemen kaçınılması gereken bir durum değil tam tersi iyileşmek, ilerlemek ve hızla değişen dünyada uyum sağlayıp hedeflerimize ulaşmak için bir fırsattır. İnsanların aslında en büyük eksiği engel ve problemleri ile nasıl başa çıkacağını, nasıl tanımlayacaklarını bilememeleridir. Eski usül yöntemlerimizle şikayet ederek olduğumuz yerde durarak hiçbir yere varamayız bu en hızlı geri gitme yoludur. Bu sebeple yeni yollar arayışımız bu eğitime katılma nedenidir.

 

Eğitim Size Başka Neler Kazandıracak?

 

 • Problemin doğru tanımı ve analizini yaparken sorunlara yapıcı yaklaşmayı başarmak
 • İş özel yaşamda sorunlarla etkili başa çıkma becerileri geliştirmeyi sağlamak
 • Cv ‘nize katkı sağlayacak bir eğitimi daha eklemek
 • Olumlu tutum ve proaktif bir düşünce yapısı geliştirmek
 • Problem çözme tekniklerini uygulayarak sonuç odaklı ve başarıya dönük davranışlar geliştirmeyi başarmak
 • Her anlamda süreç iyileştirmeyi başarırken, sürekli gelişim yollarını fark edip uygulamak
 • Şikayet etmek yerine, sorunları fırsata dönüştüren bakış açılarını kazanmak
 • Sorun yaratan zihin ve ruh durumundan daha sağlıklı bir düşünce ve ruh durumuna geçiş yapabilmeyi başarmak

 

 

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm içerik, etkileşimli modüller ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan giriş yapıp eğitimleri takip edebilirsiniz.
 • Bu sertifika programı, örgün eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
 • Online eğitim süresi, 3 saat olacaktır.
 • Belge almaya hak kazanmak için eğitimi 90 (doksan) gün içinde tamamlamalısınız.

Eğitim, 6 ay olarak erişiminize açık kalacaktır.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 

 • Profesyonel  iş yaşamında problemlere farklı bakmak ve çözüm getirmek ihtiyacında olan profesyoneller
 • Her seviyede ekiplere liderlik yapan ve yapacak olan yöneticiler
 • Problem çözme teknikleri konusunda farkındalık kazanmak isteyenler
 • İş yerinde yaşadığı problemleri tanımlamada ve çözüm getirmede zorlanan profesyoneller

 

 

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ YAZILAR 

Problemleri fırsata dönüştürme yolculuğu

 

   Hepimizin bu hayatta hedefleri var. Ancak bu hedef yolculuğunda işlerimizi yaparken ya da özel hayatımızda sürekli birtakım engellemeler ve problemlerle karşılaşıyoruz. Bu problemlere bakış açımız, onları doğru analiz edişimiz, süreçlerde nasıl bir düşünce yapısına duygu sürecine ve davranışlara sahip olduğumuz aslında tamamen sonuçlarımızı değiştiriyor ve dönüştürüyor.

   Problemin varlığı demek aslında hemen kaçınılması gereken bir durum değil tam tersi iyileşmek ilerlemek ve hızla değişen dünyada uyum sağlayıp hedeflerimize ulaşmak için bir fırsattır. İnsanların aslında en büyük eksiği engel ve problemleri ile nasıl başa çıkacağını, nasıl tanımlayacaklarını bilememeleridir. Eski usül yöntemlerimizle şikayet ederek olduğumuz yerde durarak hiçbir yere varamayız bu en hızlı geri gitme yoludur.

   Problemler nedir? Problem aslında insan zihnini karıştıran meydan okuyan inancımızı belirsizleştiren her şeydir ve hedefimize ulaşmada karşılaştığımız çatışma durumudur. Oysaki biz gücümüzü toplarız, bir şeyler yapmaya çalışırız deneriz ama benzer problemleri ve sorunları tekrarlayabiliriz. Buradaki sorun problem çözme konusundaki tavrımızı değiştirmiyor oluşunuzdur. İşte bu noktada problemleri, bakış açımızı ve tavrımızı değiştirmek için problem çözme bakış açımızı geliştirmek zorundayız.

   Nedir problem çözme? Kişinin içinde bulunduğu karmaşık durumu öncelikli problem olarak görmesi ve bu durumdan kurtulmayı istediği zihinsel süreçtir. Günlük yaşamımızda karşılaşılan sorunlarla başa çıkabilmenin etkili yollarını araştırmamızı sağlayan bilişsel duygusal ve davranışsal bir süreçtir. Peki problemleri çözememenizi, görmezden gelmenizi, deyim yerindeyse koltuk altına atmanın maliyeti nedir? Maliyet sürekli tekrarlanan aynı sorunlardır. Bazen çok küçük bir neden, çok daha farklı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir ve biz o ana kök nedeni değiştirmediğimiz sürece ise hep aynı sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyor olacağız.          Bu yüzden de şunu kabul etmek zorundayız; değişmemek acı verir. Değişmek evet önce zordur, değişmemenin acısından kaçmak için ödediğimiz bedel çok ağırdır. Bunu fark edip acıyı nasıl dönüştüreceğinizi fark etmek için problemlere çözüm üretecek yolları düşünmeye başlamak ilk adım olacaktır. 

   Problemlerin çözümü için alternatif ve yollar diğer yazımda sevgiler.

 

Etiketler problem çözme problem çözme teknikleri düşünce süreci ihtiyaçlar SORUNLAR kişisel gelişim Özlem Aktaş profesyonel koç psikolojik danışman problem nedir

 

 

 

Bir problemi çözmenin yapısı

 

   Bir problemi çözebilmek için öncelikle çözümü düşünme ihtiyacı içerisinde olmamız gerekiyor. Bir kişinin bir konuyu problem olarak algılaması düşünce sürecini başlatır. Bireyin ulaşmak istediği bir hedef vardır ya da kurumda bir hedef vardır ve kurumun o problemle ilgili bulunduğu bir nokta vardır. İşte bu aradaki süreci kapatmak da problem çözümüdür. Problem çözme tekniklerinin mutlak bir yolu yoktur, çeşitli alternatifler vardır. Önemli olan yeni yollar bulma sanatıdır. Burada önemli olan problemin çözümünde ne yapılacağının bilinmediği zamanlarda sebep-sonuç ilişkisi kurularak çözüm üretilmesidir.

   Problem çözmek bazı evrelerden oluşur. Bu evrelerin birincisi; öncelikle problemi fark edip tanımını doğru yapabilmektir. İkincisi problemimizi detaylı bir şekilde tam anlamıyla analiz edebilmektir. Sınırları neler, boyutları neler, nedenleri neler gereklilikleri neler bunu düşünmek zorundayız. Üçüncüsü alternatif çözümler geliştirmektir, problemin çözümü ile ilgili fikir ve olasılıkları ortaya atılır, yaratıcı düşüncenin burada aktif olduğu unutulmamalıdır. Olası çözüm yolları düşünüp olumlu olumsuz tüm yönler belirlenerek problemlere çözüm üretilmeye çalışılır.

   Diğer evresi seçilen çözümün uygulanmasıdır. Daha sonra istenilen sonuca ulaşıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi aşamasıdır yani benzer bir problem tekrar açığa çıkacak mı bu da çözümün etkinliğini değerlendirmemize yarar. 

   Problemlerin çözümünde etkili bazı faktörler vardır. Örneğin içinde bulunduğumuz zaman faktörü çevreden nasıl etkilendiğimiz, insanların yaşları, problemlerin çözümünü etkileyen bir faktördür. Cinsiyetleri, hangi meslek sahibi oldukları da problemlerin bakış açısını değiştirir ve tabii ki sahip olduğu değerler ve inançların yapısı da problem çözmeyi etkileyen faktörlerdendir. Ancak ne olursa olsun probleme olan bakış açımızı değiştirebiliriz. Burada da kişilik faktörlerimiz devreye giriyor. Bunu da bir sonraki yazımda paylaşıyor olacağım.

 

Etiketler etkili problem çözme problem çözme teknikleri hayat bakışı kişisel gelişim ve koçluk kurumsal koçluk kurumsal gelişim psikolojik danışmanlık

 

 

Problem çözme becerisinde kişilik faktörleri

 

   Hayat içerisinde problemlerle karşılaşıyoruz ancak çözümüne yaklaşımımızı belirleyen şey kişilik özelliklerimizde olabiliyor. Özellikle kişilerin özgüven duygusuna sahip, yaratıcı olduğu olayları çözme aşamasında duygularını yönetip anksiyeteden uzak durabildikleri ölçüde problemlere yaklaşımları olumlu yönde etkilenmektedir.      Atılgan olan yenilikçi olan tercihi ve kararlarını açıkça belirtebilen kişiler sorumluluk duygusu taşırken olaylara karşı esnek bakabilen cesur olabilen insanlar ve fikirlerini ortaya koyabilen daha dengede olabilen mantıklı ve nesnel davranıp olaylara bakış açıları rahat ve duygusal olan kişiler çok daha etkin ve enerji doludur. Sorunlar karşısında daha yaratıcı, üretici ve daha yapıcı, eleştirel bir durum içerisinde olabilirler. 

   Problemleri etkili bir şekilde çözemeyen insanların kişilik yapılarına baktığımızda olaylar karşısında daha güvensiz ve kaygılı olduklarını başkalarının beklentilerini anlamada yetersiz kaldıklarını ve çok fazla problem, psikolojik duygusal sorunlar içerisinde oldukları saptanmıştır. Yetersiz problem çözme becerisi ile kişi daha çok stres verici durumlarda psikolojik uyumsuzluklara neden olur. 

   Oysaki hayatta şu an tek ihtiyacımız olan şey hem şirketlerde hem bireysel olarak sürekli iyileşmek, gelişmek, geliştirmek ve ileri gitmektir. Yerimizde durmanın bedeli ağırdır. Bu sebeple problemlere olan algımızı değiştirmek için tutumlarımızı değiştirmekle işe koyulmalıyız. 

 

Etiketler sürekli iyileşme kişisel gelişim problem çözme problem çözme yöntemleri kurumsal gelişim psikolojik danışman Özlem Aktaş plana human

 

Sorun çözmede proaktivite ve olumlu tutumun önemi

 

   Yaşam içerisinde sorunlarımız olmaya her zaman devam edecek. Olaylar, durumlar sorunlar ve problemlere yaklaşımımızdaki olumlu tutum doğrudan sonuçlarımızı etkileyecektir. Hayat içerisinde koşulları suçlamak yerine sorumluluk alan insanlar, davranışlarını ilke ve değerlere göre yönlendirirler. Özel hayatınızda karşılaştığınız durumlarda olayları ve koşulları, çevreyi, diğer insanları suçluyorsak re-aktif bir durum içerisindeyizdir. Ancak bir insan içtenlikle ve dürüst bir biçimde bugün bu şekilde olmamın sebebi dün yaptığım seçimler diyemiyorsa ve bütün bunlara dur diyemiyorsa başka bir yol seçiyorum diyemez. Bu durum bize olaylar ve durumlar karşısında sorunu kaldırmamızın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anlatır.      

   Şirketlerde pek çok kişi bir şeylerin sürekli birileri tarafından sonuçlandırılmasını bekler oysaki sonuçta iyi şeyler yapan kişiler, sorun yaratan soruna kötü tarafından odaklanan değil, sorunlara çözüm getirecek bir yapıda olan ve aynı zamanda bu konuda doğru şekilde davranırken insiyatif alabilen kişilerdir. Her zaman bir odadan farklı odaya geçebilmek için sonsuz olasılık olduğuna inanırlar.

   Olumlu düşünmek ile proaktivite arasında bir fark vardır. Sadece olumlu düşünmek yetmez, olaylara gerçekçi açıdan sorumluluk alarak bakmayı gerektirir. Bunun içinde çözüm getirecek koçluk soruları sormak, doğru ve güçlü sorular sormak önemlidir. Örneğin bu durum başımıza neden geldi? Peki bunun daha önceki nedenleri ne olabilir? Buna sebep olan başka nedenler nelerdir gibi.. Bu aslında neden analizi dediğimiz nedenin de daha önceki nedenle kötü nedenine gitmemizi sağlayan bir bakış açısıdır ve bu nedenleri fark ettikten sonra bunun maliyetini tanımlayabilmek ve bu durumdan nasıl çıkabiliriz ne yapabiliriz hangi adımları atarsak bunu dönüştürürüz gibi sorular, güçlü koçluk soruları bizim bir torba çimento ve bir kova sudan bariyer yerine basamak inşa etmemizi sağlayacaktır. Tutumumuzu değiştirmek problemlerle başa çıkabilmemizdeki en önemli faktörlerdendir diyebiliriz.

 

Etiketler problem çözme problem çözme yöntemleri proaktivite insiyatif almak koçluk soruları koçluk kurumsal gelişim sürekli iyileşme olumlu tutum.

Plena Human Özlem Aktaş profesyonel koç psikolojik danışman